20 TOPIC tiếng Anh 0 lesson 5: Daily routine

Để hỗ trợ tốt nhất cho học viên trong quá trình học và ôn tập các học phần Tiếng Anh, Anh ngữ Nasao dành tặng bộ videos 20 TOPIC tiếng Anh 0 cho các bạn học viên ôn tập. Chúc các bạn học tập và thi tốt. Dưới đây là video tiếp theo trong chuỗi 20 TOPIC tiếng Anh 0 dành tặng cho tất cả các bạn:

Bài viết:

Lesson 5: Daily routine

Now, I will tell you about my daily routine

I usually get up at 5:30 a.m in the morning. I wash my face, brush my teeth and do exercise. Then I have breakfast with my family and leave home for school at 6.30 a.m.

My classes start at 7:00 a.m and end at 11:15 a.m. After that I go home, have lunch with my family and take a short rest.

In the afternoon I study my lessons, read books, and do my homeworks. I often play badminton with my friends at 4:00 p.m.

I usually have dinner at 6:00 p.m. After that, I watch the news on TV for thirty minutes.

Finally, I prepare for the new lessons and go to bed at 10:30 p.m.

Từ vựng trong bài:

  1. Daily: hằng ngày
  2. Routine: thói quen
  3. Wash my face: rửa mặt
  4. Brush my teeth: đánh răng
  5. Exercise: tập thể dục
  6. A short rest:  nghỉ ngơi
  7. Prepare: chuẩn bị

Dịch bài:

Bài 5: Thói quen hàng ngày

Bây giờ, tôi sẽ nói cho bạn về thói quen hàng ngày của tôi

Buổi sáng, tôi thường thức dạy vào 5 giờ 30 phút. Tôi rửa mặt, đánh răng và đi tập thể dục. Sau đó tôi ăn sáng với gia đính và rời khỏi nhà để đi đến trường lúc 6 giờ 30 phút.

Lớp học của tôi bắt đầu lúc 7 giờ sáng và kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút. Sau đó tôi đi về nhà, ăn chưa với gia đình và  nghỉ trưa.

Vào buổi chiều, tôi học bài, đọc sách và làm bài tập về nhà. Tôi thường chơi cầu lông với bạn của tôi vào lúc 4 giờ chiều.

Tôi thường ăn tối vào lúc 6 giờ tối. Sau đó, tôi xem thời sự trên ti vi khoảng 30 phút,

Cuối cùng, tôi chuẩn bị cho bài mới và đi ngủ vào lúc 10 giờ 30 phút tối.

   Chúc tất cả các em học tập thật tốt!

Đọc nhiều tuần qua:

Trả lời