TOÀN BỘ LINK SÁCH TOEIC MỚI 2016-2020 và bổ sung

Why post: 

Học sinh tự luyện thêm ở nhà và chủ động tự test!

cho những ai không đi test thường xuyên 

 

Bộ NEW ECONOMY : https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1h26iyYR8sGjt-jFx_XtAXctnYuhVawOq

Bộ 2020: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1ashH0OFEr8zxYhajkwU3XvzFpcrPAWDj

Bộ 2019: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1-wdyOQcsWz2w-VQz838JDRxP2Jd4m1O4

Bộ 2018  https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1KIzrFPcybM0ctIspz8jRyDFSWLvKEDdu

Bộ 2017 : https://drive.google.com/drive/u/2/folders/18OAo7c0yZXFWQUJKF7AsyVIbc1MuzISa

Bộ 2016 : https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1lPHzdMPYfihqB027L9BIYtiCO4fOcBNs

Sách hot toeic star 1000(2020: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1PYxsGpkLOesfU5GjgypsZfgmsSAaqNSy

Sách toeic practice 1000 volum 1: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1k3rg5JEwars-J7JJutRPAb7A-bLS6QSo

Sách toeic practice 1000 volum 2  https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1WYDuwntG-pkZKh60DMYdmkepUXONgd-Y  

 

Nguồn: Thầy Quân Minh chia sẻ 

Tags:
Zalo
Messenger
Form liên hệ

Đăng ký nhận tư vấn

    Vui lòng để lại thông tin để Nasao trực tiếp tư vấn cho bạn.