Thì hiện tại đơn( Simple present)

THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Bất kì một câu nói nào trong giao tiếp đều có chứa một trong 12 thì. Vậy có bao giờ các em tự hỏi thì gì được sử dụng nhiều nhất trong tiếng Anh? Và vì sao lại là thì đó? Bài học hôm nay sẽ giúp các em trả lời những câu hỏi trên. Ngoài ra rất nhiều bạn luôn quên không chia động từ ở các ngôi thứ 3 số ít như he/ she/ it. Điều đó khiến người nghe cảm thấy mình nói không chuẩn và không học tiếng Anh thật sự bài bản. Đừng lo, sau buổi hôm nay các em sẽ rất tự tin mình đúng về một trong những thì phổ biến nhất trong tiếng Anh nhé!

1. Cách dùng

  • Diễn đạt một sự thật hiển nhiên.

           Ví dụ: My teacher is Linh.

  • Diễn đạt một chân lý.

Ví dụ: Water boils at 100 degrees C.

  • Diễn đạt một thói quen.

Ví dụ: She learns English everyday.

  • Diễn đạt một lịch trình tàu xe.

Ví dụ: Bus No.11 departs from Agriculture University to Thong Nhat Park.

2. Cách chia động từ

  • Đối với động từ tobe:

Khẳng định

S+ am/is/are+C.

They are happy.

Phủ định

S+  am/is/are not+C

They are not happy.

Nghi vấn

(wh) + am/is/are S+C?

Are they happy?

(QA) Học sinh tự viết dạng phủ định rút gọn của am/is/ are not.

  • Đối với động từ thường:

Khẳng định

S+V(s/es)  +O

They speak Japanese
She speaks Chinese

She teaches English

Phủ định 

S+ do/does+ not+O
do not = don’t
does not = doesn’t

 

They don’t speak Japanese
She doesn’t speak Chinese

 

Nghi vấn

( Wh) + Do/does + S + V + O?

Do they speak Japanese?
Does she speaks Chinese?

 

3. Bài tập ứng dụng

 

Chúc các bạn làm bài tốt!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời