Phân từ( participle)

Tiếp nối chủ điểm liên qan tới tính từ,còn một loại tính từ nữa được hình thành bằng cách thêm “ing” hoặc “ed” vào một vài động từ đặc việt, vậy cụ thể như thế nào,chúng ta cùng xem cụ thể nhé.
Hi vọng các em sẽ kiên nhẫn để xem hết toàn bộ lý thuyết quan trọng này.

Hẹn các em trên đỉnh vinh quang.

.
.
.
.
0973 983 089

Gọi điện
Zalo
Bản đồ