Những lưu ý khi sử dụng đại từ quan hệ “Who, Which, Whom…”

Chắc hẳn các bạn ai cũng biết về Mệnh đề quan hệ ” who , which, whom” nhưng không phải bạn nào cũng hiểu hiết về những lưu ý của nó. Trong bài viết ngày hôm nay Anh ngữ Nasao xin chia sẻ với bạn về một số kiến thức về những lưu ý khi sử dụng đại từ quan hệ ” Who, which, whom..” chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi nào.

Khi danh từ đứng trước WHO, WHICH, WHOM…… là:

+ Danh từ riêng, tên:

Ha Noi , which………

Mary, who is …….

+ Có ” this, that, these, those” đứng trước danh từ:

This book, which…..

+ Có sở hữu đứng trước danh từ:

My mother, who is…

+ Là vật duy nhất ai cũng biết: Sun ( mặt trời), moon ( mặt trăng)

The sun, which…..

Đặt dấu phẩy ở đâu?

+ Nếu mệnh đề ở giữa thì dùng hai dấu phẩy đặt ở đầu và cuối mệnh đề.

My mother, who is a cook, cooks very well.

+ Nếu mệnh đề quan hệ ở cuối thì dùng một dấu phẩy đặt ở đầu mệnh đề, cuối mệnh đề dùng đấu chấm.

This is my mother, who is a cook .

Khi nào có thể lược bỏ đại từ quan hệ WHO, WHICH, WHOM….

– Khi đại từ quan hệ làm tân ngữ và phía trước không có dấu phẩy, không có giới từ ( whose không được bỏ).

This is the book which I buy.

Ta thấy which là tân ngữ ( chủ ngữ là I, động từ là ” buy”) phía trước không có dấu phẩy hay giới từ nên có thể bỏ ” which” đi:

-> This is a book I buy.

This is my book, which I bought 2 years ago.

– Trước ” which” có dấu phẩy nên không thể bỏ được.

This is the house in which I live.

-Trước ” which” có giới từ ”in” nên cũng không bỏ ” which”.

This is the man who lives near my house.

-” who” là chủ ngữ ( của động từ lives) nên không thể bỏ.

Khi nào không được dùng “THAT”

+ Khi phía trước ” that” có dấu phẩy hoặc giới từ:

This is my book, that I bought 2 years ago.( sai) Vì phía trước có dâu phẩy- phải dùng ”which”

This is the house in that I live. ( sai) Vì phía trước có giới từ ” in”- phải dùng ” which”.

Khi nào bắt buộc dùng THAT

+ Khi mà danh từ mà nó thay thế gồm 2 danh từ trở lên trong đó vừa có người vừa có vật:

The man and his dog that……

” that” thay thế cho: người và chó…

Đó là những lưu ý cần thiết để bạn có thể tránh được những lỗi sai trong các bài tập về phần đại từ quan hệ trong tiếng Anh nhé. Chúc các bạn học tập vui vẻ!

zakaban

 

Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Trả lời

Messenger
Zalo
Gọi ngay
Form liên hệ

Để lại lời nhắn