MỘT SỐ CẤU TRÚC DIỄN ĐẠT TRONG WRITING BẠN NÊN ÁP DỤNG

MỘT SỐ CẤU TRÚC DIỄN ĐẠT TRONG WRITING BẠN NÊN ÁP DỤNG

 

 1. There is a common fallacy that… (có một sự hiểu sai/ sai lầm phổ biến rằng…)

>>> There is a common fallacy that taking a gap year enables students to gain more real-life experiences. (có một sự hiểu lầm phổ biến rằng việc nghỉ học 1 năm sẽ giúp cho học sinh có thu được nhiều kinh nghiệm thực tế).

 

 1. There has been an accelerating trend (that/of)… (có một xu hướng ngày càng nhiều rằng…)

>>> there has been an accelerating trend of students taking a break from studying before pursuing ceducation (Có một xu hướng ngày càng nhiều bạn trẻ nghỉ một năm trước khi học vào đại học/ cao học)

 

 1. To face wih the dilemma of/ about/ over… (đối mặt với tình thế khó xử…)

>>> Many students are faced with the dilemma of whether to take a gap year before pursuing higher education. (Có nhiều sinh viên đang đối mặt với tình thế khó xử liệu rằng có nên nghỉ 1 năm trước khi học đại học/ cao học hay không)

 

 1. Sth is/are ascribed to sth (cái gì được gây ra bởi cái gì)

>>> the rise of respiratory conditions could be ascribed to the recent increase in urban air pollution.

 

Tags:
Messenger
Zalo
Gọi ngay
Form liên hệ

Để lại lời nhắn

  Vui lòng để lại thông tin để Nasao trực tiếp tư vấn cho bạn.

  Họ tên
  Số điện thoại
  Ghi chú