Lesson 3 bổ xung

Xem và video sau 

Bài 1: Chúng ta học được gì từ bảng chữ cái tiếng Anh

Bài 2: Bảng IPA Phần nguyên âm

Bài 3: Bảng IPA PHỤ ÂM

Trả lời các câu hỏi sau bằng video hoặc đánh máy 

Trả lời các câu hỏi sau

 1. Có bao nhiêu chữ cái trong tiếng Anh
 2. Có bao nhiêu âm trong bảng phiên âm
 3. Có bao nhiêu nguyên âm
 4. Có bao nhiêu phụ âm
 5. Có bao nhiêu nguyên âm đôi
 6. Tất cả nguyên âm đều là hữu thanh đúng hay sai?
 7. Tất cả phụ âm đều là hữu thanh đúng hay sai?
 8. Có bao nhiêu âm vô thanh trong 44 âm?
 9. Phân biệt giữa âm vô thanh và âm hữu thanh
 10. Thế nào là một cặp phụ âm ( video đính kèm)
 11. Tại sao các từ stay, face, may , gray lại có cùng cách đọc là ei
 12. Dấu hiệu của âm i:
 13. Tại sao các từ sau đều có âm ai
  hi, bye, sky, my, die, high, mine shy, why.
 14. Phân biệt cách đọc của chữ h và số 8
 15. Tại sao new được đọc là /nju:/
 16. Tại sao các từ : 

  question: ˈkwes.tʃən/
  queen: /kwiːn/
  quality: /ˈkwɒl.ə.ti/
   lại có phiên âm là kw

 

 

Xem nhiều tuần qua:

Tags:
Zalo
Messenger
Form liên hệ

Đăng ký nhận tư vấn

  Vui lòng để lại thông tin để Nasao trực tiếp tư vấn cho bạn.