Công thức hoá bài viết IELTS Writing.

Khi viết IELTS Writing, các bạn chỉ cần dắt túi mấy cấu trúc sau đây là cũng có thể viết được bài một cách rất chi là mượt mà rồi:

1. S+V+O because S1+V1+O1: Dùng để giải thích cho một luận điểm.

VD: Many people commit robbery because they lack a means to earn a living.

2. While S+V+O, S1+V1+O1: Dùng để đưa ra sự tương phản.

VD: While children in urban areas have access to education, those in rural areas usually suffer from illiteracy due to a shortage of schools and teachers.

3. To result in smth: Dùng để thể hiện mối quan hệ nhân quả.

VD: A higher tax rate results in an increase in the price of fast food.

4. to cause somebody/something to do something: Thể hiện mối quan hệ nhân quả.

VD: Frequent exposure to the TV screen causes children to suffer several health problems.

5. To exacerbate something: Làm trầm trọng hóa vấn đề gì đó.

VD: Rural-urban migration only exacerbates traffic congestion in big cities.

Tags:
Messenger
Zalo
Gọi ngay
Form liên hệ

Để lại lời nhắn

    Vui lòng để lại thông tin để Nasao trực tiếp tư vấn cho bạn.

    Họ tên
    Số điện thoại
    Ghi chú