Bài tập viết lại câu Toeic Part 7

Thời gian làm bài: 4 phút

Chúc tất cả các bạn làm bài thật tốt nhé!
Mọi thắc mắc xin gửi về: https://www.facebook.com/linh.nguyen.english.teacher?epa=SEARCH_BOX

Đọc nhiều tuần qua:

Trả lời