Bài tập viết lại câu Toeic Part 3

Thởi gian làm bài: 6 phút

Chúc tất cả các bạn làm bài thật tốt nhé!
Mọi thắc mắc xin gửi về qua fb: https://www.facebook.com/nasao.vn/

 

 

 

 

 

Trả lời