Bài tập viết lại câu Toeic Part 11

Thời gian làm bài: 4.5 phút
Diễn giải các câu sau đây bằng cách chọn phương án đúng.

Chúc tất cả các bạn làm bài thật tốt nhé!
Mọi thắc mắc xin gửi về fb:
https://www.facebook.com/linh.nguyen.english.teacher?epa=SEARCH_BOX

Trả lời