Bài tập về từ loại Toeic Part 6

Thời gian làm bài: 5 phút

Chúc tất cả các bạn làm bài thật tốt!
oiju thắc mắc xin gửi qua fb:https://www.facebook.com/linh.nguyen.english.teacher?ref=br_tf&epa=SEARCH_BOX

Đọc nhiều tuần qua:

Trả lời