Bài tập về câu giả định trong tiếng anh có đáp án

Bài tập về câu giả định trong tiếng anh có đáp án
Bài tập dành cho lơp ngữ pháp cơ bản
Thời gian làm bài: 20s/1 câu
Các em nhớ cmt số câu đúng bên dưới cho cô

Trả lời