Bài tập trắc nghiệm mạo từ phần 3

Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh: Phân biệt mạo từ “a”, “an” và “the”
Bài tập dành cho lớp ngữ pháp cơ bản
Thời gian làm bài: 20s/1 câu
Các em nhớ cmt số câu đúng bên dưới cho cô

Trả lời