Bài tập liên từ P1

Bài tập trắc nghiệm liên từ
Bài tập dành cho lơp ngữ pháp cơ bản
Thời gian làm bài: 20s/1 câu
Các em nhớ cmt số câu đúng bên dưới cho cô

Đọc nhiều tuần qua:

Trả lời