Bài tập trắc nghiệm giới từ phần 1

Bài tập dành cho lơp ngữ pháp cơ bản
Thời gian làm bài: 20s/1 câu
Các em nhớ cmt số câu đúng bên dưới cho cô

Bài tập trắc nghiệm giới từ phần 1

Đọc nhiều tuần qua:

Trả lời