Bài tập thì tương lai tiếp diễn

Hoàn thành những câu sau sử dụng thì tương lai tiếp diễn.

Thời gian làm bài: 300s

 

 

 

Chúc các bạn làm bài tốt, nhớ chụp hình lại số đáp án đúng comment xuống phía dưới nhé.

Thì tương lai tiếp diễn

Trả lời