Bài tập liên từ phần 5

Bài tập liên từ phần 5
Bài tập dành cho lớp toeic A
Thời gian làm bài: 30s/1 câu
Các em nhớ cmt số câu đúng bên dưới cho cô

Đọc nhiều tuần qua:

Trả lời