Bài tập hacker start 2

Chọn một tùy chọn đúng trong ngoặc đơn.
câu 7 và 8 đề cập đến e-mail sau.

Chúc các bạn làm bài tốt và nhớ chụp ảnh lại số đáp án đúng comment xuống dưới nhé
mọi thắc mắc liên hệ:https://www.facebook.com/linh.nguyen.english.teacher

Trả lời