Bài tập động từ nguyên mẫu 1

CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG CHO MỖI CÂU SAU
thời gian làm bài: 300s

Chúc các bạn làm bài tốt, nhớ chụp ảnh số đáp án đúng lên nhé

 

 

Đọc nhiều tuần qua:

Trả lời