Bài học quản lý ngày 27 tháng 5 năm 2022

  1. Hếu bạn làm giáo dục, học liệu phải là một thứ bạn cần phải rất mạnh
  2. Hãy thật cụ thể hóa từng bước, nếu bạn giỏi gì bạn phải trình bày nó ra giấy được, để có ai đó sau này có thể đọc được trong khi bạn đang ngủ hoặc bạn không còn dậy cái đó nữa 
  3. Hãy tin đội ngũ của mình, họ làm tốt hơn bạn
  4. Họp hành ít thôi thay vào đó hãy phân nhiệm vụ càng cụ thể càng tốt. mọi người luôn muốn được đóng góp
  5. Lãnh đạo thật tuyệt vời, bạn chia cơ hội cho mọi người, bạn giúp học viên của bạn có học liệu học tập dễ hơn, mọi người cảm thấy họ được đóng góp vào giá trị chung của công ty! 
  6. Tôi viết quy trình để công ty làm việc không cần tôi! 
  7. Càng cụ thể hóa thì mới có thể đo lường và tối ưu được 

thank you for reading 

Tags:
Zalo
Messenger
Form liên hệ

Đăng ký nhận tư vấn

    Vui lòng để lại thông tin để Nasao trực tiếp tư vấn cho bạn.