Bảng động từ bất quy tắc trong Tiếng Anh

Bảng động từ bất quy tắc trong Tiếng Anh

Động từ bất quy tắc luôn là một "bài toán khó" với những người học tiếng Anh. Chúng ta gần như không thể sử dụng mẹo hay quy tắc nào để tiết kiệm thời gian học động từ bất quy tắc. Từ trước đến nay, chỉ có một cách duy ...
Xem Chi Tiết
Mệnh đề trạng ngữ( adverb clauses )

Mệnh đề trạng ngữ( adverb clauses )

Mệnh đề Trạng Ngữ( adverb clauses ) I). Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian 1. Before = By the time = By: Trước khi (QKHT), Before + QKĐ, (QKHT) VD: Before I went to bed, I had finished my homework. => Hành động xảy ra trước 1 hành động ...
Xem Chi Tiết
Bài tập về động từ Toeic Part 7

Bài tập về động từ Toeic Part 7

Chúc tất cả các bạn làm bài thật tốt nhé! Mọi thắc mắc xin liên hệ qua fb:https://www.facebook.com/linh.nguyen.english.teacher?epa=SEARCH_BOX Bài tập và lý thuyết liên quan: Lesson 7: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ Bài tập về động từ Toeic Part 1 Bài tập về động từ Toeic ...
Xem Chi Tiết
Bài tập về tính từ Toeic Part 3

Bài tập về tính từ Toeic Part 3

Chúc tất cả các bạn làm bài thật tốt nhé! Mọi thắc mắc xin gửi về fb:https://www.facebook.com/linh.nguyen.english.teacher?epa=SEARCH_BOX Lý thuyết và bài tập liên quan: Lesson 8: Vị trí của tính từ Lesson 9: Cách hình thành tính từ Bài tập về tính từ Toeic Part 1 Bài tập về tính ...
Xem Chi Tiết
Bài tập về động từ Toeic Part 6

Bài tập về động từ Toeic Part 6

Chúc tất các bạn làm bài thật tốt nhé! Mọi thắc mắc xin gửi về fb:https://www.facebook.com/linh.nguyen.english.teacher?epa=SEARCH_BOX Bài tập và lý thuyết liên quan: Lesson 7: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ Bài tập về động từ Toeic Part 1 Bài tập về động từ Toeic Part 2 ...
Xem Chi Tiết
Bài tập về động từ Toeic Part 5

Bài tập về động từ Toeic Part 5

Chúc tất cả các bạn làm bài thật tốt nhé! Mọi thắc mắc xin gửi qua fb:https://www.facebook.com/linh.nguyen.english.teacher?epa=SEARCH_BOX Bài tập và lý thuyết liên quan: Lesson 7: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ Bài tập về động từ Toeic Part 1 Bài tập về động từ Toeic Part ...
Xem Chi Tiết
Bài tập về động từ Toeic Part 8

Bài tập về động từ Toeic Part 8

Chúc tất cả các bạn làm bài thật tốt nhé! Mọi thắc mắc xin gửi về fb:https://www.facebook.com/linh.nguyen.english.teacher?ref=br_tf&epa=SEARCH_BOX Bài tập và lý thuyết liên quan: Lesson 7: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ Bài tập về động từ Toeic Part 1 Bài tập về động từ Toeic Part ...
Xem Chi Tiết
Bài tập về động từ Toeic Part 4

Bài tập về động từ Toeic Part 4

Chúc tất cả các bạn làm bài thật tốt nhé! Mọi thắc măc xin gửi về fb:https://www.facebook.com/linh.nguyen.english.teacher?ref=br_tf&epa=SEARCH_BOX Bài tập và lý thuyết liên quan: Lesson 7: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ Bài tập về động từ Toeic Part 1 Bài tập về động từ Toeic Part ...
Xem Chi Tiết
Bài tập về động từ Toeic Part 3

Bài tập về động từ Toeic Part 3

Chúc tất cả các bạn làm bài thật tốt nhé! Mọi thắc mắc xin gửi về fb:https://www.facebook.com/linh.nguyen.english.teacher?epa=SEARCH_BOX BÀi tập và lý thuyết liên quan: Lesson 7: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ Bài tập về động từ Toeic Part 1 Bài tập về động từ Toeic Part ...
Xem Chi Tiết
Bài tập về động từ Toeic Part 2

Bài tập về động từ Toeic Part 2

Chúc tất cả các bạn làm bài tập thạt tốt nhé! Mọi thắc mắc xin gửi vè fb: https://www.facebook.com/linh.nguyen.english.teacher?epa=SEARCH_BOX Bài tập và lý thuyết liên quan: Lesson 7: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ Bài tập về động từ Toeic Part 1 Bài tập về động từ ...
Xem Chi Tiết
Bài tập về động từ Toeic Part 1

Bài tập về động từ Toeic Part 1

Chúc tất cả các bạn làm bài thật tốt nhé! Mọi thắc mắc xin gửi về fb:https://www.facebook.com/linh.nguyen.english.teacher?epa=SEARCH_BOX BÀi tập và lý thuyết liên quan: Lesson 7: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ Bài tập về động từ Toeic Part 2 Bài tập về động từ Toeic Part ...
Xem Chi Tiết
Bài tập về từ loại Toeic Part 7

Bài tập về từ loại Toeic Part 7

Chúc tất cả các bạn làm bài thật tốt nhé! Mọi thắc mắc xin liên hệ qua fb: <a href="http://href="https://www.facebook.com/linh.nguyen.english.teacher">href="https://www.facebook.com/linh.nguyen.english.teacher ...
Xem Chi Tiết
Bài tập về từ loại Toeic Part 6

Bài tập về từ loại Toeic Part 6

Chúc tất cả các bạn làm bài thật tốt! oiju thắc mắc xin gửi qua fb:https://www.facebook.com/linh.nguyen.english.teacher?ref=br_tf&epa=SEARCH_BOX ...
Xem Chi Tiết
Bài tập về từ loại Toeic Part 5

Bài tập về từ loại Toeic Part 5

Chúc tất cả các bạn làm bài thật tốt! Mọi thắc mắc xin gửi về fb: https://www.facebook.com/linh.nguyen.english.teacher?ref=br_tf&epa=SEARCH_BOX ...
Xem Chi Tiết
Bài tập về từ loại Toeic Part 4

Bài tập về từ loại Toeic Part 4

Chúc tất cả các bạn làm bài tốt nhé! Mọi thấc mắc xin liên hệ qua fb: https://www.facebook.com/linh.nguyen.english.teacher?epa=SEARCH_BOX ...
Xem Chi Tiết
Loading...
Messenger
Zalo
Gọi ngay
Form liên hệ

Để lại lời nhắn