Lesson 5: Sở hữu cách

Lesson 5: Sở hữu cách

1. Đặt vấn đề Đố vui: Hãy dịch những câu sau trong tiếp Anh: Ngữ pháp là một phần quan trọng của tiếng Anh Đây là điện thoại của Xuân Đáp án A: Grammar is an important part of English. This is the phone of  Xuan. Đáp án B: Grammar ...
Xem Chi Tiết
Lesson 4: Cách hình thành danh từ số nhiều

Lesson 4: Cách hình thành danh từ số nhiều

1. Đặt vấn đề Trong quá trình giao tiếp có nhiều bạn chưa sử dụng đúng dạng các Danh từ số nhiều và các quy tắc cơ bản. Bài học hôm nay chúng ta sẽ giúp chúng ta biết cách chia danh từ ở dạng số nhiều, quy tắc sử ...
Xem Chi Tiết
Lesson 3: Vị trí và chức năng của danh từ

Lesson 3: Vị trí và chức năng của danh từ

1.Đặt vấn đề Câu là một trong những công cụ giao tiếp cơ bản trong ngôn ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng. Thành phần cơ bản của câu thường bao gồm chủ ngữ (S), động từ (V) và tân ngữ (O). Trong đó chủ ngữ và tân ngữ ...
Xem Chi Tiết
Dấu câu trong tiếng Anh

Dấu câu trong tiếng Anh

 Dấu câu (punctuation) là một chủ đề không mới trong tiếng Anh nhưng vẫn chưa được nhiều người để tâm tìm hiểu bởi ai cũng cho rằng cách dùng của chúng cũng giống như trong tiếng Việt mà thôi! Nhưng sự thật là chúng khác nhau rất nhiều, cả về ...
Xem Chi Tiết
Phân biệt "No" và "Not"

Phân biệt “No” và “Not”

Một số bạn học viên ở trung tâm khi làm bài tập có thắc mắc về No và Not. Cùng dành 1 phút để hiểu rõ hơn về cách sử dụng 2 từ này nhé! No trong trường hợp này được dùng như một determiner (chỉ định từ/hạn định từ) để ...
Xem Chi Tiết
Những thành phần có thể đi được với to be

Những thành phần có thể đi được với to be

Những thành phần có thể đi được với to be STT Cấu trúc Ví dụ 1 be + Adj I am happy 2 be + N She is a student 3 be + V_ing We are playing 4 be + PII I am interested in languages 5 be + pre ...
Xem Chi Tiết
Lý thuyết cơ bản về danh từ

Lý thuyết cơ bản về danh từ

Bài 1 Chức năng của Danh từ Bài 2: Danh từ ghép: Bài 3. Tính từ và bài tập Bài 4 Phân từ Bài 5. Trạng từ: ...
Xem Chi Tiết
Loading...
.
.
.
.
Gọi điện
Zalo
Bản đồ