Bài tập cấu trúc câu đảo ngữ Toeic

Bài tập cấu trúc câu đảo ngữ Toeic

Chúc tất cả các bạn làm bài thật tốt nhé! Mọi thắc mắc xin gửi về fb: https://www.facebook.com/linh.nguyen.english.teacher?epa=SEARCH_BOX ...
Xem Chi Tiết
Bài tập cấu trúc câu song song Toeic

Bài tập cấu trúc câu song song Toeic

Chúc tất cả các bạn làm bài thật tốt nhé! Mọi thắc mắc xin gửi về fb: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1986502918095628&set=picfp.100002078177088&type=3&theater ...
Xem Chi Tiết
Đảo ngữ trong tiếng Anh

Đảo ngữ trong tiếng Anh

Sau đây là những loại câu nhấn mạnh dùng đảo ngữ trong tiếng Anh: Trong tiếng Anh,một số trạng từ, cụm trạng từ phủ định phần lớn dùng với các ngữ cảnh phủ định.Những trạng từ, cụm trạng từ này có thể được nhấn mạnh bằng cách đặt ở đầu ...
Xem Chi Tiết
Messenger
Zalo
Gọi ngay
Form liên hệ

Để lại lời nhắn