Bài tập đại từ 1.3

Bài tập đại từ 1.3

chúc các bạn làm bài tốt ...
Xem Chi Tiết
Bài tập đại từ 1.2

Bài tập đại từ 1.2

chúc các bạn làm bài tốt ...
Xem Chi Tiết
Bài tập đại từ

Bài tập đại từ

chúc các em làm bài tốt ...
Xem Chi Tiết
Bài tập đại từ 3

Bài tập đại từ 3

chúc các bạn làm bài tốt ...
Xem Chi Tiết
Bài tập đại từ 2

Bài tập đại từ 2

chúc các bạn làm bài tốt ...
Xem Chi Tiết
Bài tập đại từ 1

Bài tập đại từ 1

chúc các bạn làm bài tốt ...
Xem Chi Tiết
How to use another, other, the other, the others

How to use another, other, the other, the others

Hello again! Các bạn ơi, lúc mình mới học tiếng Anh thì bài học này có vẻ là phần thách thức mình nhất, mình không thể nào phân biệt được khi nào thì sử dụng another, khi nào thì sử dụng other, others hay the other. Vì thấy từ nào cũng có chữ “other” đằng ...
Xem Chi Tiết
Phân biệt Another, Other, Others, The other, The others và bài tập ứng dụng

Phân biệt Another, Other, Others, The other, The others và bài tập ứng dụng

Học Ngữ pháp tiếng Anh thì không thể bỏ qua another, other, others, the other và the others nhé các bạn, đây là các ngữ pháp trọng yếu trong IELTS và các bạn vẫn còn nhầm lẫn rất nhiều về cách sử dụng các từ này. Vậy nên trong bài hôm nay, ...
Xem Chi Tiết
Bài tập trắc nhiệm đại từ bất định phần 5

Bài tập trắc nhiệm đại từ bất định phần 5

Bài tập trắc nhiệm đại từ bất định phần 5 Làm tiếp nhé các em, ...
Xem Chi Tiết
Bài tập trắc nhiệm đại từ bất định phần 4

Bài tập trắc nhiệm đại từ bất định phần 4

Bài tập trắc nhiệm đại từ bất phần 4. Chiến tiếp nào các chiến binh của cô ...
Xem Chi Tiết
Bài tập trắc nhiệm đại từ bất định phần 3

Bài tập trắc nhiệm đại từ bất định phần 3

Bài tập trắc nhiệm đại từ bất định phần 3 Thời gian làm 5 phút, Cùng làm với cô nào các em, ...
Xem Chi Tiết
Loading...
.
.
.
.
Gọi điện
Zalo
Bản đồ