Cách sử dụng mạo từ a/an/the

Cách sử dụng mạo từ a/an/the

Rất nhiều người học tiếng Anh sử dụng sai mạo từ a/an/the trong giao tiếp. Ví dụ như trong câu sau: - I read a book √ - I read book   X Mạo từ a, an, the đóng vai trò rất quan trọng trong tiếng Anh. Không chỉ vì chức ...
Xem Chi Tiết

👁 Số lượt xem bài: 247