PREPARATION- Part 1- Photos of people

1. Photos of one person

PRACTICE:  Nghe và chọn đáp án đúng nhất

A. A woman is wearing gloves.

B. A woman is using a shovel.

C. A woman is watering a plant.

D. A woman is arranging flowers.

=> KEY: D

EXERCISE

Start

Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Trả lời

Messenger
Zalo
Gọi ngay
Form liên hệ

Để lại lời nhắn