Phần 4: Trạng từ

Bài tập trắc nhiệm phần 2

Bài tập trắc nhiệm phần 2

Bài tập trắc nhiệm tính từ và trạng từ phần 2 Các em làm tiếp nhé, những bài này rất đơn giản với các em này ...
Xem Chi Tiết
Bài tập trạng từ phần 1

Bài tập trạng từ phần 1

Bài tập cấu tạo từ phần 3 THỜI GIAN : 4 PHÚT: ...
Xem Chi Tiết
BÀI 4: Bài tập

BÀI 4: Bài tập

Write the Comparative forms of the adjectives: Ví dụ: tall à taller fast ____________ heavy ____________ dangerous ____________ small ____________ large ____________ light ____________ rare ____________ common ____________ bad ____________ good ____________ Answers fast faster heavy heavier dangerous more dangerous small smaller large larger light lighter rare rarer common more ...
Xem Chi Tiết
BÀI 3: So sánh của tính từ và trạn từ

BÀI 3: So sánh của tính từ và trạn từ

Tóm tắt bài giảng: So sánh bằng: Công thức: As + adj / Adv + as He is as tall as me = He is as tall as I am. He works as hard as me = He works as hard as I do. Trong so sánh “không bằng” ta ...
Xem Chi Tiết
BÀI 2:Trạng từ part 2

BÀI 2:Trạng từ part 2

Bài 2 Tóm tắt bài giảng Trạng từ bổ nghĩa câu (Sentence adverbs) Những trạng từ này bổ nghĩa toàn bộ câu/ mệnh đề và thường diễn tả ý kiến của người nói/ người tường thuật. A. Các trạng từ diễn tả mức độ của sự chắc chắn. actually (= ...
Xem Chi Tiết
BÀI 1 : Các loại trạng từ

BÀI 1 : Các loại trạng từ

Tóm tắt bài giảng: ØCác loại trạng từ - Trạng từ chỉ cách thức bravely (một cách dũng cảm), fast (nhanh), happily (một cách sung sướng), hard (khó khăn, cứng rắn), quickly (một cách nhanh nhẹn), well (tốt, giỏi) - Trạng từ chỉ thời gian: now (bây giờ), soon (ngay), ...
Xem Chi Tiết

Gọi điện
Zalo
Bản đồ