Phần 4: Trạng từ

So sánh tính từ (Adj) và trạng từ (Adv)

So sánh tính từ (Adj) và trạng từ (Adv)

 Hôm nay chúng ta tiếp tục cùng nhau tìm hiều về phần ngữ pháp so sánh giữa trạng từ và tính từ. Các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Mà các bạn biết không các cụ nhà ta thường hay nói "học đi đôi với hành" vậy mới hiệu quả ...
Xem Chi Tiết
Bài tập trắc nhiệm phần 2

Bài tập trắc nhiệm phần 2

Bài tập trắc nhiệm tính từ và trạng từ phần 2 Các em làm tiếp nhé, những bài này rất đơn giản với các em này ...
Xem Chi Tiết
Bài tập trạng từ phần 1

Bài tập trạng từ phần 1

Bài tập cấu tạo từ phần 3 THỜI GIAN : 4 PHÚT: ...
Xem Chi Tiết
BÀI 4: Bài tập

BÀI 4: Bài tập

Write the Comparative forms of the adjectives: Ví dụ: tall à taller fast ____________ heavy ____________ dangerous ____________ small ____________ large ____________ light ____________ rare ____________ common ____________ bad ____________ good ____________ Answers fast faster heavy heavier dangerous more dangerous small smaller large larger light lighter rare rarer common more ...
Xem Chi Tiết
BÀI 2:Trạng từ part 2

BÀI 2:Trạng từ part 2

Bài 2 Tóm tắt bài giảng Trạng từ bổ nghĩa câu (Sentence adverbs) Những trạng từ này bổ nghĩa toàn bộ câu/ mệnh đề và thường diễn tả ý kiến của người nói/ người tường thuật. A. Các trạng từ diễn tả mức độ của sự chắc chắn. actually (= ...
Xem Chi Tiết
BÀI 1 : Các loại trạng từ

BÀI 1 : Các loại trạng từ

Tóm tắt bài giảng: ØCác loại trạng từ - Trạng từ chỉ cách thức bravely (một cách dũng cảm), fast (nhanh), happily (một cách sung sướng), hard (khó khăn, cứng rắn), quickly (một cách nhanh nhẹn), well (tốt, giỏi) - Trạng từ chỉ thời gian: now (bây giờ), soon (ngay), ...
Xem Chi Tiết

.
.
.
.
Gọi điện
Zalo
Bản đồ