Mạo từ

Bài tập trắc nghiệm mạo từ phần 2

Bài tập trắc nghiệm mạo từ phần 2

Bài tập dành cho lớp ngữ pháp cơ bản Thời gian làm bài: 20s/1 câu Các em nhớ cmt số câu đúng bên dưới cho cô ...
Xem Chi Tiết
Bài tập trắc nghiệm mạo từ phần 1

Bài tập trắc nghiệm mạo từ phần 1

Bài tập dành cho lớp ngữ pháp cơ bản Thời gian làm bài: 20s/1 câu Các em nhớ cmt số câu đúng bên dưới cho cô ...
Xem Chi Tiết
Mạo từ trong tiếng anh

Mạo từ trong tiếng anh

Trong buổi hôm nay cô trò chúng ta cùng tìm hiểu về mạo từ, rất nhiều bạn nói với cô là, khi nào dùng an a, khi nào dùng the, the có đi với số nhiều được không cô? nghe câu hỏi là thấy chưa vững rồi, hôm nay cô ...
Xem Chi Tiết
Lý thuyết mạo từ

Lý thuyết mạo từ

I.Lý thuyết: QT1: Cách sử dụng mạo từ không xác định a/an : a / an + Danh từ đếm được số ít. "an" dùng cho danh từ bắt đầu bằng nguyên âm. Danh từ bắt đầu bằng phụ âm dùng “a”. Lưu ý: Việc dùng “a/an” là căn cứ ...
Xem Chi Tiết

.
.
.
.
Gọi điện
Zalo
Bản đồ