Bài tập về phát âm (40)

Bài tập về phát âm (40)

Chọn từ có âm tiết được gạch chân có cách phát âm khác với nhưng từ còn lại Chúc các en làm bài tốt! ...
Xem Chi Tiết
Bài tập về phát âm (39)

Bài tập về phát âm (39)

Chọn từ có âm tiết được gạch chân có cách phát âm khác với nhưng từ còn lại Chúc các en làm bài tốt! ...
Xem Chi Tiết
Bài tập về phát âm (38)

Bài tập về phát âm (38)

Chọn từ có âm tiết được gạch chân có cách phát âm khác với nhưng từ còn lại Chúc các en làm bài tốt! ...
Xem Chi Tiết
Bài tập về phát âm (37)

Bài tập về phát âm (37)

Chọn từ có âm tiết được gạch chân có cách phát âm khác với nhưng từ còn lại Chúc các en làm bài tốt! ...
Xem Chi Tiết
Bài tập về phát âm (36)

Bài tập về phát âm (36)

Chọn từ có âm tiết được gạch chân có cách phát âm khác với nhưng từ còn lại Chúc các en làm bài tốt! ...
Xem Chi Tiết
Bài tập về phát âm (33)

Bài tập về phát âm (33)

Chọn từ có âm tiết được gạch chân có cách phát âm khác với nhưng từ còn lại Chúc các en làm bài tốt! ...
Xem Chi Tiết
Bài tập về phát âm (35)

Bài tập về phát âm (35)

Chọn từ có âm tiết được gạch chân có cách phát âm khác với nhưng từ còn lại Chúc các en làm bài tốt! ...
Xem Chi Tiết
Bài tập về phát âm (34)

Bài tập về phát âm (34)

Chọn từ có âm tiết được gạch chân có cách phát âm khác với nhưng từ còn lại Chúc các en làm bài tốt! ...
Xem Chi Tiết
Bài tập về phát âm (32)

Bài tập về phát âm (32)

Chọn từ có âm tiết được gạch chân có cách phát âm khác với nhưng từ còn lại Chúc các en làm bài tốt! ...
Xem Chi Tiết
Bài tập về phát âm (31)

Bài tập về phát âm (31)

Chọn từ có âm tiết được gạch chân có cách phát âm khác với nhưng từ còn lại Chúc các en làm bài tốt! ...
Xem Chi Tiết
Bài tập về phát âm (30)

Bài tập về phát âm (30)

Chọn từ có âm tiết được gạch chân có cách phát âm khác với nhưng từ còn lại Chúc các en làm bài tốt! ...
Xem Chi Tiết
Bài tập về phát âm (29)

Bài tập về phát âm (29)

Chọn từ có âm tiết được gạch chân có cách phát âm khác với nhưng từ còn lại Chúc các en làm bài tốt! ...
Xem Chi Tiết
Bài tập về phát âm (28)

Bài tập về phát âm (28)

Chọn từ có âm tiết được gạch chân có cách phát âm khác với nhưng từ còn lại Chúc các en làm bài tốt! ...
Xem Chi Tiết
Bài tập về phát âm (27)

Bài tập về phát âm (27)

Chọn từ có âm tiết được gạch chân có cách phát âm khác với nhưng từ còn lại Chúc các en làm bài tốt! ...
Xem Chi Tiết
Bài tập về phát âm (25)

Bài tập về phát âm (25)

Chọn từ có âm tiết được gạch chân có cách phát âm khác với nhưng từ còn lại Chúc các en làm bài tốt! ...
Xem Chi Tiết
Loading...
Messenger
Zalo
Gọi ngay
Form liên hệ

Để lại lời nhắn