Giả định cách- đảo ngữ

Đảo ngữ

Đảo ngữ

Bài 1 Đảo ngữ (P1) Trong tiếng Anh,một số trạng từ, cụm trạng từ phủ định phần lớn dùng với các ngữ cảnh phủ định.Những trạng từ, cụm trạng từ này có thể được nhấn mạnh bằng cách đặt ở đầu câu hay mệnh đề và theo sau là sự ...
Xem Chi Tiết
Câu trực tiếp- câu dán tiếp

Câu trực tiếp- câu dán tiếp

Bài 1 I. Definition: Lời nói trực tiếp: là sự lặp lại chính xác những từ của người nói. được đặt trong dấu ngoặc kép và sau động từ chính có dấu phẩy(,) hoặc dấu hai chấm(:). Đôi khi mệnh đề chính cũng có thể đặt sau lời nói trực ...
Xem Chi Tiết
Image result for câu giả định

Phần XIV. Gỉa định cách

Bài 1 Tóm tắt lý thuyết “Wish” sentence Wish + to do / wish somebody something / wish somebody to do something. I wish to pass the entrance exam. I wish you happy birthday. I wish you to become a good teacher. Chú ý: trong trường hợp này, chúng ta ...
Xem Chi Tiết

.
.
.
.
Gọi điện
Zalo
Bản đồ