Danh động từ và động từ nguyên mẫu

Trợ động từ (Auxiliary Verbs)

Trợ động từ (Auxiliary Verbs)

Các trợ động từ (còn gọi là trợ động từ hình thái) dùng để bổ nghĩa thêm cho động từ chính về tính chất, mức độ, khả năng, hình thái… của hành động. Chúng ta sẽ lần lượt đề cập đến ý nghĩa của chúng ở các phần sau. Do ...
Xem Chi Tiết
Lý thuyết cơ bản về danh từ

Lý thuyết cơ bản về danh từ

Bài 1 Chức năng của Danh từ Bài 2: Danh từ ghép: Bài 3. Tính từ và bài tập Bài 4 Phân từ Bài 5. Trạng từ: ...
Xem Chi Tiết
Bài tập trắc nghiệm danh động từ và động từ nguyên mẫu phần 4

Bài tập trắc nghiệm danh động từ và động từ nguyên mẫu phần 4

Bài tập dành cho lớp ngữ pháp cơ bản Thời gian làm bài: 20s/1 câu Các em nhớ cmt số câu đúng bên dưới cho cô ...
Xem Chi Tiết
Bài tập trắc nghiệm danh động từ và động từ nguyên mẫu phần 3

Bài tập trắc nghiệm danh động từ và động từ nguyên mẫu phần 3

Bài tập dành cho lớp ngữ pháp cơ bản Thời gian làm bài: 20s/1 câu Các em nhớ cmt số câu đúng bên dưới cho cô ...
Xem Chi Tiết
Bài tập trắc nghiệm danh động từ và động từ nguyên mẫu phần 2

Bài tập trắc nghiệm danh động từ và động từ nguyên mẫu phần 2

Bài tập dành cho lớp ngữ pháp cơ bản Thời gian làm bài: 20s/1 câu Các em nhớ cmt số câu đúng bên dưới cho cô ...
Xem Chi Tiết
Bài tập trắc nghiệm danh động từ và động từ nguyên mẫu 1

Bài tập trắc nghiệm danh động từ và động từ nguyên mẫu 1

Bài tập dành cho lớp ngữ pháp cơ bản Thời gian làm bài: 20s/1 câu Các em nhớ cmt số câu đúng bên dưới cho cô ...
Xem Chi Tiết
Bài tập To V Phần 1

Bài tập To V Phần 1

Bài tập dành cho lớp ngữ pháp và lớp toeic a Thời gian làm bài: 100s Các em cmt số câu và kết quả cho cô nhé ...
Xem Chi Tiết
Bài tập Ving phần 1

Bài tập Ving phần 1

Bài tập danh động từ 1 ...
Xem Chi Tiết
Lý thuyết danh động từ và động từ nguyên mẫu

Lý thuyết danh động từ và động từ nguyên mẫu

Có rất nhiều động từ trong tiếng anh có thể vừa đi với to V vừa đi với Ving,vậy làm thế nào để biết được nó đi với to V hay Ving, bài học hôm nay sẽ giúp các em giải đáp thắc mắc này nhé Tiết 1: lý thuyết ...
Xem Chi Tiết

.
.
.
.
Gọi điện
Zalo
Bản đồ