Bài tập về động từ Toeic Part 4

Thời gian làm bài: 14 phút

Chúc tất cả các bạn làm bài thật tốt nhé!
Mọi thắc măc xin gửi về fb:https://www.facebook.com/linh.nguyen.english.teacher?ref=br_tf&epa=SEARCH_BOX
Bài tập và lý thuyết liên quan:
Lesson 7: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ
Bài tập về động từ Toeic Part 1
Bài tập về động từ Toeic Part 2
Bài tập về động từ Toeic Part 3
Bài tập về động từ Toeic Part 5
Bài tập về động từ Toeic Part 6
Bài tập về động từ Toeic Part 7
Bài tập về động từ Toeic Part 8

Đọc nhiều tuần qua:

Trả lời