Cách học writing B1

Cách học writing B1

Muốn đạt B1, B2 Writing, bạn cần biết vận dụng được các cấu trúc ngữ pháp này! Vì chúng nằm trong tiêu chí chấm điểm grammar của giám khảo nên nếu sử dụng được những cấu trúc dưới đây, bạn sẽ ghi điểm được với giám khảo đấy! 1. Mệnh ...
Xem Chi Tiết